วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

11 พ.ค. 65