วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณลานจอดรถหน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ม.ค. 65