วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมงานพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ให้แก่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานต่อไป

22 เม.ย. 65