วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมโครงการซ้อมแผน อุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมวิมายะ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65