วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการการศึกษา พร้อมคณะ ️ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลพิมายตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ ติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและเสนอข้อแนะนำในการดำเนินงาน ควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) โดยมีนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมประชุม พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารจำนวน 2700 ถุง ให้กับทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

11 ส.ค. 64