วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศบาลตำบลพิมาย รับมอบข้าวกล่องจากร้านยายอ้วนเป็ดย่าง มอบให้กับผู้กักตัวที่ศูนย์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

11 ส.ค. 64