วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชุนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ส.ค. 65