วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุน สปสช. เทศบาลตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ส.ค. 65