วันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย หน่วยงานปกครอง สถานีตำรวจภูธรพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครในพื้นที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยมี พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65