วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายแพทย์สมบัติ วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจบริเวณโรงยิมของโรงพยาบาลพิมาย เพื่อวางแผนทำความสะอาด เพื่อจัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม

12 ก.ค. 64