วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมดูแลการดำเนินการถอนเสาไฟสาธารณะบริเวณถนนท่าสงกรานต์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

12 ก.ค. 64