วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

12 ก.ค. 65