วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงสำรวจพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการนครราชสีมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งหินเรียง สนามแข่งเรือ ลำจักราช ถนนชายชล และฝั่งด้านประตูผี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

12 ก.ค. 65