วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่เสริมแนวกระสอบทราย บริเวณโรงเรียนพิมายวิทยา เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชน

12 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :