วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาขนที่ได้รับผลกระทบการน้ำท่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลพิมาย (สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลพิมาย) #ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพิมาย

12 ต.ค. 65