วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียนพิมายวิทยา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และช่วยเหลือต่อไป

12 ต.ค. 65