วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่อุดท่อระบายน้ำ บริเวณสี่แยกไฟแดงโรงเรียนพิมายวิทยา ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

12 ต.ค. 65