วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมพนักงานเทศบาลร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอพิมาย ณ วัดท่าแดง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

12 พ.ย. 64