วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการขยายผิวจราจร ถนนพิบูลย์รัตน์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

12 ม.ค. 65