วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมประชาคม เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พ.ศ.2565 ณ บริเวณชุมชนทุ่งเลนทอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

12 ม.ค. 66