วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นิทรรศการพิเศษ “จากศาสตร์สู่ศิลป์ รามายณะ รามเกียรติ์ สู่โขนพระราชทาน” ณ พิพิธภันฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

13 ส.ค. 65