วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการประสานงาน จากฝ่ายปกครองอำเภอพิมายร่วมกับโครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ สถานีตำรวจภูธรพิมาย เทศบาลตำบลพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่ขวางทางน้ำบริเวณลำจักราช เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันอุทกภัย

13 ส.ค. 65