วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการกำจัดรังต่อตามคำร้องขอ บริเวณชุมชนวังบูรพา ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

13 ก.ค. 64