วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารโรงยิม เพื่อเตรียมโรงพยาบาลสนาม อำเภอพิมาย โดยมีจิตอาสาจากเทศบาลตำบลพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และกองร้อย อส.อ.พิมาย

13 ก.ค. 64