วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมดูแลการดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนทุ่งเลนทอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

13 ก.ค. 64