วันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมพัสบริเวณธนาคารกรุงเทพ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ย. 64