วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายชัยวัฒน์ สุขะเดชะ รองประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภา ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายก เทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ย. 64