วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่เสริมแนวกระสอบทรายเพิ่มเติม บริเวณถนนชุมชนทุ่งเลนทอง ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

13 ต.ค. 65