วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่อุดท่อระบายน้ำเพิ่มเติม บริเวณถนนชายชล ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

13 ต.ค. 65