วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพจากพรรคคอมนิสต์จีน ซึ่งมอบให้กับประชาชนอำเภอพิมาย ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และขจัดความยากจน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

13 ม.ค. 65