วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่นำคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ ณ ตลาดสดแม่ทองดี(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

13 ม.ค. 65