วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายเร่งจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

13 ม.ค. 66