วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุสาห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

13 ม.ค. 66