วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลพิมาย รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ขอรับการสนับสนุนรถน้ำ เนื่องจากมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าเป็นวงกว้างบริเวณใกล้โรงเรียนกระเบื้องใหญ่ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาลตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำสนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุ ภารกิจสำเร็จเรียบร้อย

22 เม.ย. 65