วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพิมาย ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอพิมาย

13 ส.ค. 64