วันที่ 13 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาวพิมาย ร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2565 “พิมายพันปี ศรีมหาสงกรานต์” และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย บริเวณลานอเนกประสงค์วัดเดิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ภายใต้มาตราการ สงกรานต์วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด)

22 เม.ย. 65