วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศบาลตำบลพิมาย แบะนายภักดี อุตส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงาน​ตรวจท่า​ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค​ สาขานครราชสีมา​​ ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการบริเวณ​ลำนำ้จักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ค. 64