วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ในชื่องาน “แห่เทียนพรรษา ศรัทธาบารมี พันปีเมืองพิมาย” ณ ลานพรหมทัต โดยมีนายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดงานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมทำบุญพระประจำวันเกิด ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมทำบุญใส่บาตรปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

19 ก.ค. 65