วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายดำเนินการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 3 ในตลาดสดพิมายเมืองใหม่(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

14 ก.ย. 64