วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับนายสมเดช ลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดูสถานที่ติดตั้งราวกันตกบริเวณคูเมืองกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานเมืองพิมาย ของเทศบาลตำบลพิมาย

14 ก.ย. 64