วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควยคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรถนนชายชล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ย. 65