วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย อสม. ดำเนินการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ให้กับผู้มาร่วมงานต้อนรับผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.พ. 65