วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ วางแผน จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้สำหรับให้พ่อ ค้า แม่ค้า ตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย ขายของคราว บริเวณถนนพิบูลย์รัตน์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.พ. 65