วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายอิทธิพล ศิวโรจน์จินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมงานเปิดรั้วโรงเรียน P.M.OPEN HOUSE 2023 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.พ. 66