วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.พ. 66