วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

14 ก.พ. 66