วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป

14 ก.พ. 66