วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลี ฯ รณรงค์ส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช ผ้าไทยใส่ให้สนุก โคราช

14 ก.พ. 66