วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ต.ค. 65