วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมกับ อสม. ชุมชนทุ่งเลนทอง สำรวจข้อมูลและดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

14 ธ.ค. 65